Chính sách

Ứng dụng Instalent là một ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử trong lĩnh vực làm đẹp và liên quan đến làm đẹp, được điều hành bởi Công Ty TNHH Digital Fortress (Công Ty). Ứng dụng giúp kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ và những người cần sử dụng dịch vụ làm đẹp và liên quan đến làm đẹp (Dịch vụ)

Khách hàng là các cá nhân và tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm đẹp sử dụng Instalent để đăng thông báo về nhu cầu được sử dụng dịch vụ

Đối tác cung cấp dịch vụ là nhà cung cấp dịch vụ làm đẹp và liên quan đến làm đẹp sử dụng Instalent để kết nối đến khách hàng

Người dùng là các cá nhân và tổ chức đăng ký để sử dụng ứng dụng Instalent

Dịch vụ làm đẹp và liên quan đến làm đẹp là các dịch vụ được giao dịch qua Instalent

Sở hữu trí tuệ là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc sở hữu công cộng, công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác, bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ điều nào ở trên.

Follow us on social network
© Copyright 2022 Digital Fortress LTD
All rights reserved
Digital Fortress Co., Ltd.